Thông tin truyện

Nhật Kí Chạy Nạn Và Làm Ruộng Ở Cổ Đại

Nhật Kí Chạy Nạn Và Làm Ruộng Ở Cổ Đại

 Tình trạng:

Đang tiến hành 35 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Tác giả Minh Nguyệt Đoan Khỉ

Văn án 1:

Xuyên qua đến thời kì cuối vương triều cổ đại.

Nạn đói, hạn hán, ôn dịch, chiến loạn theo nhau mà đến.

Ngư Nương không có lựa chọn, chỉ có thể cố gắng sống sót.

Văn án 2:

Ngư Nương trùng sinh vào thời loạn thế, cả nhà nạn.

Nàng nghĩ dựa vào bàn tay vàng có thể áp đảo tứ phương.

Kết quả không có tác dụng gì nhiều.

Cuối cùng, dường như phải dựa vào bản thân để tìm kế sinh nhai.

Tóm tắt

Văn án vô dụng nhưng thật ra là truyện ấm áp về việc cả nhà chạy nạn.

Có giải thích tên nữ chính, không chấp nhận được đừng miễn cưỡng.

Bỏ qua không cần thông báo.

Tag: Xuyên qua thời không cố gắng sống sót

Từ khóa: Nhân vật chính: Lý Ngư Nương. Vai phụ: Lý Đại Thành, Lý Bá Sơn, Lý Trọng Hải, Thẩm Tư An. Ngoài ra: Chạy nạn làm ruộng.

Giới thiệu vắn tắt: Cố gắng sống sót trong loạn thế.

Chủ đề: Trong tai họa phải cố gắng sinh tồn.


Bình luận