Chúng tôi sẽ quay lại .....

Lời đầu tiên xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyenhot.vn trong suốt thời gian hơn 1 năm qua.
Hiện tại website đang di dời các dữ liệu web sang hệ thống server mới đảm bảo được lưu trữ truyện cũng như tối ưu hóa tốc độ load web được tốt hơn.
Rất mong nhận được thông cảm của tất cả các bạn.
Kính bút
AutoBot