Chương 65: Hoàn ngược Âu Dương Phong!


Đây là chương truyện mất phí, bạn không có đậu miễn phí hoặc đã xài hết đậu miễn phí hoặc chưa online đọc truyện đủ 1 ngày nên bạn cần trả 100 đậu để xem, nếu đồng ý hãy ấn vào nút MUA bên dưới. Nếu thấy ấn nút MUA cho từng chương quá phiền phức, bạn có thể bật chức năng tự động trả tiền chương vip trong phần Hồ Sơ. Chương truyện này sẽ cho đọc miễn phí sau 30 ngày kể từ lúc được đăng.

– Ngoài ra bạn cũng có thể tham gia tu luyện ở web, với mỗi cấp tăng lên bạn sẽ nhận được 1 số đậu miễn phí mỗi ngày để đọc truyện vip.

– Chương truyện sau khi mua bạn có 24 tiếng để đọc, sau 24 tiếng nếu muốn đọc lại bạn phải mua lại.

 

Nhiệm vụ hàng ngày “Cản trở oan gia xưng bá thiên hạ “Hoàn thành (1/1) Bảo Vệ Quốc Sư Đại Nhân

CẦU NGUYỆT PHIẾU, KIM ĐẬU ĐỂ ỦNG HỘ CHO CONVERTER!!!
10000 đậu (1 Kim Đậu) = 2 chương /ngai

Bình luận