0
Đánh giá của bạn
 Đánh giá
Trung bình truyện này có 0/ 5 trong tổng số phiếu bầu.
 Tên gốc
Valkyria Engine; Valkyria Nainenkikan; Valkyrie Nainen Kikan; Valkyrie Nainenkikan
 Tác giả
 Thể loại
 Trạng thái