Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chủ Tử Tiểu Vũ Là Chủ Tử Tốt Nhất Thiên Hạ, Nhưng Nàng Rất Bao Che, Không Cho Phép Người Khác Khi Dễ Người Mình; Tính Khí Chủ Tử Tiểu Vũ Rất Tốt, Nhưng Mà Nàng Có Một Kiêng Kỵ, đó Chính Là Không Thích Người Khác Ra Lệnh Cho Nàng.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »