Xuyên Không Thành Chim

  • CHAPTER
  • NỘI DUNG

Truyện : Xuyên Không Thành Chim -
Tác giả: Đang cập nhật.

Lý Diêm thân mang bệnh nan y. dươi cơ duyên xảo hợp tiến vào Diêm Phù thế giới. bằng mootjt hân công phu từng bước trở thành cường giả. Mà tại hành tẩu ở từng cái một Diêm Phù thế giới trong quá trình, hắn cũng bắt đầu phát hiện cái thế giới này chính thức bí mật.


    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »