Warble

Loài người sống ở trên Over-world, loài quỷ thống trị Under-world. Và cách duy nhất để loài người duy chuyển qua cách thể giới khác nhau, và cũng là hi vọng cuối cùng của loài người Warble

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »