Vương Bài Thần Y

Nhân thân thể tàn khuyết từ tiểu bị gia tộc vứt bỏ, lại ở mười tám năm sau, lấy thần y chi danh, vương giả trở về!
một cái bệnh viện lâm thời công, bằng một đôi diệu thủ từng bước trở thành y học giới truyền kỳ!
một cái xã hội tầng dưới chót tiểu nhân vật, dựa một khang nhiệt huyết trở thành nhân thế gian kiêu vương! Xem thêm

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »