Vợ Nhỏ Của Nhật Thiếu!

Di Nhiên, một cái gái năng động dễ thương, bỗng mất đi tất cả sau vụ tai nạn kinh hoành. Hai mắt bị mù, người thân - người chú duy nhất của cô lại bán cô đi...

Cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao?

#QynhhNhu

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »