Vô Ngã Càn Khôn

Hình Càn Khôn, đệ nhất cao thủ Trung Nguyên, quyết chiến Thiết Ngọ Môn, đệ nhất cường giả quan ngoại. Trận chiến giữa Côn, Kích liên quan đến vận mạng quốc gia, an nguy võ lâm, chấn động thiên địa.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »