Vạn Dặm Cúc Họa Mi

Yêu một người không yêu mình rất đau khổ. Yêu một người đã có người trong lòng càng đớn đau hơn.
Vạn dặm cúc họa mi trao tặng
Chỉ một lời muốn nhắn nhủ
Em muốn được là vợ anh.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »