Từng Thề Ước

Mang Trong Mình Dòng Máu Dã Thú, Bản Chất Xi Vưu Vừa Tàn Nhẫn Vừa Chân Thành, Vừa Giảo Quyệt Vừa Thuần Khiết. Hắn Không Bận Tâm Bất Kỳ Thanh Quy Giới Luật Nào, Chỉ Nuôi Thù Hận, Và Nuôi Lý Tưởng Duy Nhất Là Chinh Phạt Vạn Vật Trong Trời đất, Thống Nhất Giang Hà.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »