Tự Lang (Nuôi Sói)

Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, phúc hắc công, khả ái bổn bổn thiên nhiên thụ
Edit: Sứ

Khương Vệ vốn là  con trai nhà giàu mới nổi nên tưởng rằng  mình có thể đem học sinh loại ưu luôn cao cao tại thượng kia giẫm nát dưới chân, nhưng phía sau si yêu say đắm, đến tột cùng ẩn giấu trái tim như thế nào?

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »