Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân Là Câu Chuyện Tập Trung Cả 3 Gia đình Họ Lâm, Họ Thư Và Nhà Họ Diệp. Ai Cũng Có Câu Chuyện Của Bản Thân Và Mỗi Một Người Trong đó đều Có Bi Kịch Của Cuộc đời Mình Và Không Ai Hạnh Phúc Trọn Vẹn Cả. Buồn, Nhưng Hay.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »