Trường Công

Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, mỹ công sửu thụ, HE.
Editor: Phong Bụi

Vào một chiều đông giá rét vì muốn kiếm chút tiền để mai táng cho cha mình mà Văn La đã treo bảng tự bán mình.

*Trường công tức là người làm, tôi tớ lâu dài.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »