Trong Lòng Tôi Chỉ Có Học Hành

Độ dài: 23 chương
Edit: Cháo

Giới thiệu

Toàn bộ tâm trí và tình cảm của tôi đều dành cho việc học, thế nhưng bạn cùng bạn lại muốn luyến ái với tôi...

Tôi phải làm sao đây???

Học bá đứng Nhất khối công x Học bá một lòng chỉ muốn học thụ (Tân Kỷ x Tây)

Tag: hiện đại, vườn trường, ngọt, ngôi thứ nhất, học bá trùm trường thầm thích thụ đến là tội công x học bá EQ âm vô cùng cực thụ

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »