Trò Chơi Tìm Kiếm Tình Yêu (Con Đường Đến Bên Em)

Tên convert: Con đường đến bên ngươi
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Đô thị tình duyên.
Từ chương 1 - 40: Mốc dịch 
Từ chương 41 - hết: Hạ Cẩm Vân edit
Nam chính: Du Tùng
Nữ chính: Dư Nam

Nhân duyên giữa hai người bắt đầu từ làn đầu tiên gặp mặt tình huống không bình thường để rồi Du Tùng phải làm mọi cách để tìm thấy cô. 

Đây là một đoạn hấp dẫn và theo đuổi, tìm kiếm và chuộc lỗi, yêu và oán giận đan xen cuộc hành trình.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »