Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh

Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh Là Một Truyện Ngôn Tình Hài Hước Của Tác Giả Tửu Tiểu Thất Vơi Những Ngôn Từ Hài Hước, Các Biến Tấu Liên Tục Từ Tình Tiết Cao Trào Này đến Cao Trào Khác.

  • Danh Sách Chương