Tôi Muốn Gả Tổng Tài

Bảy Năm Trước Anh Chỉ Trích Cô Ham Hư Vinh Vọng Tưởng Muốn Làm Phu Nhân Tổng Tài, Cô Tức Giận Bỏ đi ăn Chơi Trác Táng. Nay Anh Lại Xuất Hiện Trong Công Ty Cô Mới Nhậm Chức — Anh Ta Có Năng Lực Khai Trừ Cô Sao?!

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »