Tình Cạn Người Không Biết

Nửa Tháng Trước, Anh ấy đến Thành Phố N, Cũng Không Thèm Liên Lạc Gì Với Cô Nữa. Mặc Dù, Anh ấy Nói Rằng Sau Khi Giải Quyết Chuyện ở Bên Kia Sẽ Trở Lại Cho Cô Một Câu Trả Lời Rõ Ràng Nhất. Nhưng Nhờ đó, Cô Cũng Biết Một Sự Thật, Anh ấy đã đá Cô.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »