Tình Biến

Thời điểm La Duyệt Kỳ Học đại Học, được Các Bạn Rủ đến Căn Cứ Huấn Luyện Cầu Thủ, Chính Lần đó Cô đã Kết Bạn Với Kim Đào, Hai Người Quen Nhau Gần 5 Năm Rồi.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »