Thứ Sáu Có Quỷ

Vây xem tai nạn giao thông, Từ Lãng bị nữ quỷ Bùi Hiểu Hiểu nhìn trúng. Bị Bùi phụ tính kế hãm hại, ngoài ý muốn mở cửa đại môn qua thả quỷ ra,từ đó bắt đầu cuộc sống trừ quỷ tu tiên.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »