Thiên Yêu Huyền Kỳ

Thần Binh Huyền Kỳ x Thiên Tử Truyền Kỳ. Bộ truyện kỷ niệm Thần Binh, Thiên Tử của Hoàng Ngọc Lang. Hai nhân vật chính là Vấn Thiên, Cơ Phát cùng bắt tay tiêu diệt Nguyên Thủy Thiên Yêu.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »