Thiển Hạ Vi Lương

Huấn Luyện Viên Lục Vốn Là đang Giám Sát Lính Mới Tập Luyện Nhìn Thấy Tập Vi Lương Liền Chạy Chậm đến Trước Mặt Anh Nghiêm Túc Chào Một Cái đúng Chuẩn.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »