The Reincarnated Inferior Magic Swordsman

Một nhân viên văn phòng bình thường-Toru Mizunori, vì một sự cố nên đã rơi vào "vết nứt không gian" và gặp chúa....(nói chung là thuộc thể loại isekai :vvv)

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »