Thế Giới Không Hoàn Hảo

Thế giới không bao giờ hoàn hảo cả. Chúng ta phải chấp nhận và sống với nó, để rồi một ngày chúng ta nhận ra rằng phải thay đổi thế giới này

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »