Thẻ Đọc Tâm

Việc Một Người Xót Thương Hay Yêu Thích Một Người đều Có Nguyên Nhân Sâu Xa Của Nó. Mười Tám Cũng Là độ Tuổi Có Thể Phát Sinh Rất Nhiều Chuyện. Họ đều Có Biết Bao Gian Nan Trắc Trở Và Những Sự đấu Tranh Hoặc Từ Bỏ.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »