Thanh Sơn Lục Thủy

Edit:   Mai Lạc
Thể loại:   Cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, ấm áp, 1×1, HE.

Một lô si dược sư nhận lệnh sự phụ xuống núi làm việc nhưng lại bị nhầm đường, không biết lần đi này đối với y là họa hay phúc gặp được một kẻ điên....

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »