Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Nữ nhi ngốc nghếch của Diệp gia trùng sinh. Ngồi trên Thần Đỉnh vạn năng mang linh thực không gian!, không còn là phế tài khí nữ bị người khác sỉ nhục ức hiếp! Thế nhân ức hiếp nàng, nàng phải trả gấp trăm lần! Lại vì nhân thế một lần nữa, nàng Vương Giả trở về, chọc phải chàng khát máu tà mị…

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »