Thái Tử, Người Thật Ngọt Ngào

  • CHAPTER
  • NỘI DUNG

Truyện : Thái Tử, Người Thật Ngọt Ngào -
Tác giả: Mạn Tinh Cầu.

Việc xuyên không không hề dễ dàng, lỗi hệ thống bắt đầu xuất hiện, có nhiều phụ kiện cũng không có tác dụng gì. Thiếu nữ hiện đại gặp phải chế độ địa ngục thì nên làm thế nào để tấn công phúc hắc vương gia lạnh lùng như tảng băng?


    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »