Taihen Yoku Dekimashita

Nonoyama, người bạn duy nhất là một thú nhồi bông, đã dành những năm học tiểu học và cơ sở của mình như là một học sinh trốn học đúng vì bỏ bê và bắt nạt. Bây giờ có cơ hội để thiết lập lại cuộc sống của mình như là một học sinh trung học ở một thị trấn nghỉ học, cô quyết tâm làm cho bạn bè và tận hưởng cuộc sống trường học của cô! Tuy nhiên, cuộc sống trung học của cô là một con đường đá từ một ngày ...

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »