Tai Họa Cả Đời

Khụ Khụ, Có Muốn Hỏi Tôi Làm Sao Cấu Kết Với Vị đại Thần Tiết Thiệu Này Không, Cái Này Giống Như Tôi ở Ru Rú Trong Nhà Vào Mùa Hè Nóng Nực, Không Ra Ngoài Thì Sống Chết Cũng Không Gội đầu, Giống Như Không Gội đầu Thì Sống Chết Cũng Không Ra Ngoài, Tất Cả đều Là Hằng Số, Chẳng Qua Thời Cơ Chưa Tới…

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »