Ta Không Phải Là Giáo Chủ

Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Chờ đã! Minh chủ đại nhân! Mau ngừng tay!! Ta thực sự... không phải là giáo chủ a! Trên giang hồ đều cho rằng ma giáo giáo chủ là nữ, mà không ngờ rằng giáo chủ còn có khả năng âm thầm mở ra một hậu cung!

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »