Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

  • CHAPTER
  • NỘI DUNG

Truyện : Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế -
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh.

Ban Họa Là Cô Gái Nổi Tiếng Nhất Cũng Như Tai Tiếng Nhất Kinh Thành. Ban Họa Xinh đẹp, Gia đình Hạnh Phúc, được đế Hậu Yêu Mến. Chỉ Có Con đường Tình Duyên Là Trắc Trở, 3 Lần Bị Từ Hôn, 1 Người Thì Chết Trẻ, Một Người Theo Gái Phong Lưu Mà Từ Hôn Với Nàng. Ban Họa Bị Cả Kinh Thành Chê Cười, Mang Tiếng Khắc Phu.


    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »