Summer Time Render

Shinpei trở về quê nhà để dự đám tang của bạn cậu ấy. Mọi thứ có vẻ sẽ ổn, cho đến ngày hôm sau, khi cậu thấy thứ lẽ ra không tồn tại..

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »