Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế

  • CHAPTER
  • NỘI DUNG

Truyện : Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế - Hero Has Returned
Tác giả: Đang cập nhật.

Từng là 1 kẻ có gia đình êm ấm trước khi được triệu hồi tới dị giới để trở thành anh hùng, từng là anh hùng cứu dị giới nhưng sau đó lại trở thành một kẻ chẳng còn gì ở chính thế giới của mình. Tại sao ta phải chịu đau khổ như vậy chứ? Tại sao người khác lại hạnh phúc hơn ta?! Các ngươi phải là kẻ chịu đau khổ! Bởi vì ta! Ta chính là Anh Hùng!!


    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »