Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Cô Không Muốn Làm Một Cô Gái Cam Chịu, Luẩn Quẩn Với Mối Tình Sáu Năm đang Chết Dần đó Nữa. Cô Muốn Mình Khác, Mà Không, Cái Khác Vốn Dĩ đó Nằm Sâu Trong Con Người Co Giờ Trước Mà được đánh Thức.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »