Sống Như Tiểu Cường

Bằng Cách Viết Chân Thực, Tác Giả Bukla đã Bóc Mẽ Chính Cái Xấu Xa Trong Bản Thân Mỗi Người Một Cách Nhẹ Nhàng. Vì Không Phải Ai Cũng Dám Thừa Nhận Mình Xấu Và Chưa Từng Lợi Dụng Cái Xấu để Tồn Tại. Nhưng Tiểu Cường Dám Sống Xấu-theo-cách-của-Tiểu Cường.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »