Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh...
Converter:Ngocquynh520
Editor: hoa hồng

Nàng là thiên kim tướng phủ, nhất định không chịu làm thiếp. Đến khi được làm cả thì bái đường cùng nàng lại chính là một con gà trống.

Nàng từ người chuyên phụ trách những chuyện gia đấu trở thành gia quyến của một tiểu dũng mãnh trên sa trường.

Nàng chính là không thể không cùng phu quân mà đánh quái vật...

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »