Si Tướng Công

Trưởng Nữ La Chẩn Của Phú Thương Kinh Doanh Tơ Lụa Lớn Nhất Ngọc Hạ Quốc, Thuở Nhỏ Theo Cha để Học Hỏi Việc Kinh Doanh, Dưỡng Thành Cá Tính Thông Minh Tinh Tế.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »