Shingeki No Eroko-san

  • CHAPTER
  • NỘI DUNG

Truyện : Shingeki No Eroko-san -
Tác giả: Konogi Yoshiru.

Shindou Eruko, người đẹp ngực bự đeo kiếng, đến làm thợ ở nhà giúp việc Amaguri và đổ ngay đồng nghiệp Hoshi-kun trong buổi đầu làm chung, khổ cái là em ý mới cấp 3 còn bà chị đây 27 tuổi rồi, lại còn ảo tưởng biến thái nên lúc nào cũng mưu kế để được ABCXYZ em ý...


    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »