Sau Khi Lão Đại Mất Trí Nhớ Chỉ Nhớ Mình Ta

Phó Nam Lễ, cơ trưởng kiêm người thừa kế của tập đoàn Phó thị, bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn xe hơi. Tôi chỉ nhớ đến Ôn Kiều, một cô gái tài năng đã cứu hắn. Ôn Kiều đã tái sinh một cách khó hiểu. Còn có một chuyện nếu rời khỏi Phó Năm Lễ liền chết.... Thể loại 1V1 ngọt cưng chìu văn phong thoải mái, song cường, yên tâm vào đọc

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »