Sanzennenme No Kami Taiou

Một vị thần 3000 tuổi chán làm thần nên chuyển qua làm nữ sinh trung học.

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »