Sâm Vương Bị Tóm

Sâm vương ngàn năm xuống núi du lịch nhân gian, một bạn thỏ công tử bán manh thế sự không rành. Thêm một tên nhân cách phân liệt được cái ngon zai xà lang quân… Cuộc gặp gỡ bất ngờ của bọn họ rút cuộc sẽ gây ra những tình huống gì…

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »