Saitei Ouji-tachi Niyoru Koui Sou “Yuzuru” Sen

  • CHAPTER
  • NỘI DUNG

Truyện : Saitei Ouji-tachi Niyoru Koui Sou “Yuzuru” Sen - Saitei Ōji-tachi Niyoru Kōi Sō “Yuzuru” Sen; The Battle For (Avoiding) The Throne Amongst The Lousy Princes ~Give The Wretched Throne To Someone~; 最低皇子たちによる皇位争『譲』戦 ~貧乏くじの皇位なんて誰にでもくれてやる ~
Tác giả: Kairaku Kano.

Bạn mong chờ gì từ một bộ truyện đề tài tranh đoạt vương vị? Anh chị em đấu đá lẫn nhau? Huynh đệ tương tàn? Âm mưu thâm sâu bí hiểm? Bộ này... có đủ. Song không phải là để cướp ngôi báu mà là để đùn đẩy ngôi báu cho nhau. Bằng mọi cách vô liêm sĩ nhất, đám hoàng tử công chúa phải tránh cho bằng được vị trí quốc vương mà cha chúng để lại, hòng sống một cuộc đời viên mãn mà không phải lo nghĩ gì.


    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »