Sắc Xuân Nhập Rượu

--Văn án:
- Lạc Phong nằm trên nóc nhà nha môn, nhìn Lưu Vân sơn trang ở nơi xa, khẽ thở dài.

Hai nha dịch đứng cửa thật là khó hiểu.

“Lạc đại nhân đây là xảy ra chuyện gì? Cũng đã hơn nửa ngày rồi.”

“Buổi sáng đại nhân trở về sắc mặt liền tốt lắm.”

“Không phải hôm qua Đại nhân đi Hòe An huyện uống rượu mừng sao? Chẳng lẽ gặp phải chuyện gì?”

“Đừng nói Đại nhân uống rượu mừng uống ra tư vị, cũng muốn thành thân đi?”

“Này có gì mà cần phải sầu, tài mạo như Đại nhân, còn sợ không lấy được tức phụ…”

SSTRUYEN.com

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »