Rengoku Ni Warau

300 năm trước sau sự kiện Donten ni warau. “Tôi từng nghĩ người thay đổi được thế giới đều là người hùng. Nếu người hùng có thể thay đổi thế giới này. Người hùng của tôi chắc chắn là “ngài”...

  • Danh Sách Chương
    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »