Phồn Chi

Phồn Chi Là Một Câu Chuyện Dài, Mỗi Một Chương Trôi Qua Giống Như Một Ngày Trong Cuộc Sống Bình Thường Vậy. Dù Truyện Không Ngược, Nhưng Khi đọc Nó, Mình Cảm Thấy Rất đau. Như Thấy Phảng Phất đâu đó Trong Truyện Hình ảnh Của Mình Nhiều Năm Về Trước.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »