Phi Kiếm Vấn Đạo

  • CHAPTER
  • NỘI DUNG

Truyện : Phi Kiếm Vấn Đạo -
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị.

Ở cái thế giới này, có Hồ Tiên, Hà Thần, Thủy Quái, Đại Yêu, cũng có người tu hành cầu trường sinh. Chúng tu hành giả, Khai pháp nhãn, có thể xem yêu ma quỷ quái. Luyện một thanh phi kiếm, có thể ngàn dặm giết địch. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, càng có thể dò xét tứ phương.


    Bình Luận

Truyện Liên Quan
Toàn Bộ »