Phế Đô

Khi Con Người Cho Dù Là Nhân Vật Tiếng Tăm, Song đã Thoái Hoá Suy đồi Và Khi Thực Trạng đầy Rẫy Bệnh Hoạn, Thì Theo Quy Luật Tuyển Chọn Tự Nhiên Tất Sẽ Tự Phế Bỏ, Không Ai đánh đổ được Mình Trừ Chính Mình.

  • Danh Sách Chương
      Bình Luận Truyện
    Để Lại 1 Tia Thần Thức


    Truyện Liên Quan
    Toàn Bộ »